Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu LOGO Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin LOGO
UMP POZNAŃ STRONA GŁÓWNA >> KIERUNEK FARMACJA >> BOTANIKA FARMACUETYCZNA

Aktualizacja strony: 16-02-2017, godz. 10:40


Kierunek: F a r m a c j a                                                                                   

 

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ Z BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ

DLA I ROKU WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO

W SEMESTRZE II-letnim ROK AKADEMICKI 2016/2017

_____________________________________________________________

 

Ćwiczenia:  Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii  Roślin

                         sala 213

 

 

Środa -          11:30 -  13:00    gr. 3  prowadzący :   dr Anna Budzianowska/ mgr Michał Maliński

 

                      13:15 -  14:45     gr. 5        „          dr Marcin Ożarowski / mgr  M.Maliński 

 

                      15:00 – 16:30     gr. 2         „         dr Marcin Ożarowski / dr hab.B.Thiem, prof.UM                                                                               

Czwartek -   10:00 - 11:30      gr. 6          „         dr Małgorzata Kikowska / mgr M.Maliński  

              

                      11:30 - 13:00      gr. 4          „         dr Małgorzata Kikowska  / dr A.Budzianowska

 

                      13:15 - 14:45      gr. 1          „          dr Anna Budzianowska / dr M. Kikowska                

 

                     


         

 

 

PROGRAM ĆWICZEŃ Z BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ W ROKU AKADEMICKIM  2016/2017

II SEMESTR ZIMOWY

 

Studenci wykonują zadania indywidualnie po uprzednim przygotowaniu teoretycznym !

 

17.

Budowa  korzeni dwuliściennych

22,23,-II.

Analiza anatomiczna budowy wtórnej korzenia. Lokalizacja i struktura tkanek. Korzenie o znaczeniu leczniczym.

                                           

 

18.

19.

20.

 

 

Budowa łodyg zielnych

    „        „

    „        „             

 

01,02,-III.

08,09,-III.

15,16,-III.   

 

Morfologia i anatomia pędu skrzypu. Prezentacja studencka. (skrzypy)

Anatomia łodygi nadziemnej i podziemnej roślin z klasy Jednoliściennych. 

Budowa pierwotna i wtórna łodyg zielnych roślin klasy z Dwuliściennych.

Morfologia pędów nadziemnych i podziemnych. Anatomia kłączy Dwuliściennych.

Surowce o znaczeniu leczniczym.

 

21.

Budowa gałązek           

22,23.-III.

Przyrost wtórny na grubość. Budowa łyka i drewna. Kory lecznicze.

 

 

 

SYSTEMATYKA ROŚLIN.BUDOWA GENERATYWNYCH ORGANÓW ROŚLINNYCH

 

22.

 

23.

 

Kwiaty, owoce, nasiona   

 

 Budowa owoców suchych    

 

29,30,-III.

 

 05,06, IV.     

Spr.II.

Wprowadzenie do morfologii i anatomii kwiatów, kwiatostanów, owoców i nasion.

 

Morfologia i klasyfikacja owoców suchych i anatomia owocu z rodziny Apiaceae  (Umbelliferae). Charakterystyka roślin z rodzin Apiaceae, Fabaceae i Brassicaceae.

Prezentacja studencka. (Owoce suche).

                                              

24.

Owoce mięsiste

 

19,20,-IV.

Klasyfikacja, morfologia i przykłady owoców soczystych. Owoce prawdziwe i

fałszywe, złożone i owocostany. Charakterystyka roślin z rodziny Rosaceae i

Solanaceae.

Prezentacja studencka. (Owoce mięsiste).

 

25.

Sprawdzian praktyczny II                

  26,27,-IV.    

Zakres - anatomia organów roślin z różnych grup systematycznych.                   

26.

 

 

 

 

27.

Zasady systematyki roślin

Oznaczanie roślin

 

 

 

        „        „               

  10,-V. i

inny termin

 

 

 

 

  17,18,– V. 

Cechy morfologiczne roślin z klasy Dwuliściennych i Jednoliściennych.

Zasady posługiwania się kluczem do oznaczania roślin w celu określenia jednostek systematycznych (taksonów). Charakterystyka roślin z rodzin  Liliaceae, Apiaceae.

                    Prezentacja studencka.(rośliny jedno i dwuliścienne)

 

Charakterystyka roślin z rodzin Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae. Zasady sporządzania zielnika.

 

28.

Budowa pyłków kwiatowych   

  24,25,- V.  

Spr.III.

Analiza pyłków kwiatowych i jej znaczenie. Demonstracje gatunków roślin

leczniczych i chronionych. Prezentacja studencka.(alergie pyłkowe).

 

 

29.

 

 

30.

Roślinne kultury in vitro w farmacji

 

 

 

 

Sprawdzian praktyczny III 

 

 31.V,01.VI,

 

 

 07,08,- VI.

Mikrorozmnażanie,  organogeneza,  kultury  kalusowe  i  zawiesinowe,   korzenie transformowane. Związki biologicznie czynne produkowane w kulturach in vitro.

 

 

Kontrola znajomości gatunków roślin leczniczych i chronionych, przynależności systematycznej, surowców leczniczych, budowy kwiatów, kwiatostanów, owoców i nasion.

 

           

 

E g z a m i n  z botaniki

 

Odbywa się w sesji letniej, a warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.

 

 

                               


 

Prezentacje studenckie – Farmacja 2016/17

  1.      Prezentacje multimedialne na wybrany temat przygotowywane są przez zespoły trzyosobowe.
  2.      Do pracy powinna być dołączona lista piśmiennictwa. Należy korzystać przede wszystkim z pozycji drukowanych, a nie     wyłącznie ze stron internetowych.
  3.      Cytowania literatury powinny być umieszczone na poszczególnych przeźroczach.
  4.      Praca powinna być zreferowana ( nie czytana) w ciągu 15 min. Wystąpienie należy podzielić  na każdego studenta z zespołu. Przedłużenie - obniża stopień.
  5.      Autorzy przygotowują jednostronicowe streszczenie prezentacji dla studentów i asystentów.
  6.      Prezentacja zostanie oceniona (2.0 – 5.0). Taką samą ocenę otrzyma każdy z członków zespołu.

 

Tematy :

 

Semestr zimowy

  1.  Przeszłość i teraźniejszość w zastosowaniu sporyszu (Secale cornutum). (na ćw.4)

 

 2.  Zastosowanie sinic w medycynie i przemyśle. ( na ćw.5)

 

 3.  Polskie grzyby jadalne i trujące. Wartość, znaczenie lecznicze i odżywcze

           grzybów. (na ćw.6)

 

4.  Modyfikacje morfologiczne liści (rośliny wodne,  pnące, sukulenty,

     owadożerne). (na ćw.13)


Semestr letni

5.   Skrzypy – biologia, znaczenie lecznicze i kosmetyczne. (na ćw.18) 

 

6.   Owoce suche : klasyfikacja i przykłady owoców leczniczych. (na ćw.23)

 

7.   Owoce mięsiste : klasyfikacja i przykłady owoców leczniczych. (na ćw.24)

 

8.  Morfologiczne i anatomiczne różnice pomiędzy roślinami jedno - i  

    dwuliściennymi. (na ćw.26) 

 

9.  Wstęp do analizy aeropalinologicznej . Alergie pyłkowe. (na ćw.28)

 


Botanika farmaceutyczna

 

Semestr letni

Spr. teoretyczne

 

Spr.II       29,30. III.2017      ( zakres: od ćw.13 do 21 – budowa liści, korzeni, łodyg

                                                  nadziemnych,  podziemnych, gałązek )

 

 

Spr.III       24,25.V.2017       ( zakres: od ćw. 22 do 28 – budowa kwiatów, kwiatostanów,

                                                   pyłków, owoców, nasion, charakterystyka wybranych 8 rodzin )

 

Spr. praktyczne

Spr.prakt. II     20,21.IV.2017     ( preparaty mikroskopowe od ćw. 13 do 23 – organy roślinne )

 

Spr.prakt III   07,08.VI.2017       ( okazy zielnikowe ok. 60 gatunków )

  


 

Materiały do ćwiczeń


II semestr

BUDOWA ANATOMICZNA ORGANÓW ROŚLINNYCH

ĆWICZENIE 17: BUDOWA  WTÓRNA KORZENI DWULIŚCIENNYCH         (22-23.02.2017 r.)

Materiał:

Belladonnae radixkorzeń pokrzyku

                Atropa belladonna L. pokrzyk wilcza jagoda

Rodzina: Solanaceae – psiankowate

 

Levistici radix – korzeń lubczyka

                Levisticum officinale Koch. – lubczyk lekarski

                               Rodzina: Apiaceae – selerowate

 

  Taraxaci radix – korzeń mniszka