Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu LOGO Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin LOGO
UMP POZNAŃ STRONA GŁÓWNA

 

 

 

 

KATEDRA I ZAKŁAD BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ I BIOTECHNOLOGII ROSLIN

(Wydział Farmaceutyczny)
Adres : ul. św. Marii Magdaleny 14,

61-861 Poznań,
Sekretariat:  61 66-87-847
Fax : 61 66-87-861

Kierownik : dr hab. Barbara Thiem

bthiem@ump.edu.pl

tel. 61-66-87-851